Verkoopsvoorwaarden
!
 • Onderstaande voorwaarden gelden voor alle leveringen, behoudens schriftelijke andersluidende voorwaarden.
 • De koopwaar dient nagezien te worden bij de levering zelf, nadien worden geen klachten meer aanvaard.
 • Betaling steeds via overschrijving op voorhand of contant bij levering.
 • De goederen zijn beschouwd aanvaard te zijn bij ondertekening van het vervoersdocument.
 • Leveringen gebeuren enkel in Vlaanderen. Voor WalloniĆ« en buitenland: prijzen op aanvraag!
 • De BTW valt ten laste van de koper.
 • Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Vilvoorde.
 • Onze prijzen zijn netto contant.
 • De factuur is betaalbaar in de erin vermelde munt.
 • Factuur is verkrijgbaar op aanvraag.
 • De leveringstermijnen worden slechts ten titel van inlichting gegeven, en zijn niet bindend. Behoudens een uitdrukkelijk tegenstrijdig beding, kan een vertraging in de levering, in geen enkel geval recht geven tot het annuleren van een bestelling en het eisen van enige welkdanige vergoeding.
 • Garantie: 2 jaar op lasconstructie, bij correct gebruik en correcte montage.